In gebreke stelling

Uw gemeente dient binnen 8 weken op uw aanvraag algemene of bijzondere bijstand te beslissen.

Indien de gemeente dit niet doet, kunt u de gemeente in gebreke stellen en men kan dan indien de gemeente niet beslist binnen twee weken een dwangsom ontvangen.

De gemeente een dwangsom opleggen:

 

In bijvoorbeeld een zaak tegen de gemeente Den Haag ontving een klant van Legal2People een maximale dwangsom van € 1.442,-.

 

Informeert u bij Legal2People wanneer uw aanvraag te lang blijft liggen. Bel of mail ons. U kunt gebruik maken van bijgevoegd document.

De gemeente moet binnen een periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. De gemeente moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u de gemeente in gebreke stellen.

 

Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. U kunt gebruik maken van de formulier ingebrekestelling dat op deze pagina te vinden is.

 

De gemeente heeft na de ingebrekestelling dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Ook kunt u een besluit afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen. Legal2People kan u hierbij helpen.

 

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen:

 

€ 23,- per dag voor de eerste 2 weken;

€ 35,- per dag voor de volgende 2 weken;

€ 45,- per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442,-.

Al meer dan 15 jaar gespecialiseerde ervaring op het gebied van de bijstand (Participatiewet) en aanverwante regelgeving!

Site vervaardigd door: BraxMedia © 2017