Bijstandsnormen

Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering eigenlijk?

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie. Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.

Met of zonder kinderen:

 

De uitkering van een alleenstaande ouder is even hoog als die van een alleenstaande zonder kinderen. Alleenstaande ouders kunnen een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen.

 

De vakantietoeslag van 5% wordt uitbetaald in de maand mei.

Hoogte bijstandsuitkering vanaf

1 januari 2022

 

jonger dan 21 jaar, geen kind(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18, 19 of 20 jaar, één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

jonger dan 21 jaar, met kind(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18, 19 of 20 jaar,

één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige pero(o)n(en) met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd:

 

alleenstaand, met of zonder kind(eren),

geen andere meerderjarige perso(o)nen

met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, beiden jonger dan de AOW-leeftijd,

geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

 

AOW-leeftijd:

 

een alleenstaande, met of zonder kind(eren),

geen andere meerderjarige perso(o)nen met

het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, één of beide partners hebben de

AOW-leeftijd,geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

verblijf in een inrichting:

 

alleenstaande, met of zonder kind(eren)

(verhoging premie Zorgverzekeringswet: € 34,-)

 

((echt)paar (verhoging premie Zorgverzekeringswet: € 79,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto per mnd:

256,03

 

512,07

 

996,84

 

 

 

Netto per mnd:

 

256,03

 

808,39

 

1.293,16

 

 

 

 

Netto per mnd:

 

1.037,12

 

 

 

1.481,60

 

 

 

 

Netto per mnd:

 

1.152,41

 

 

 

1.560,41

 

 

 

Netto per mnd:

 

328,40

 

 

510,81

 

Netto per mnd:

Netto per mnd:

Netto per mnd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% vak.

toeslag:

13,48

 

26,95

 

52,46

 

 

 

5% vak.

toeslag:

 

13,48

 

42,55

 

68,06

 

 

 

 

5% vak.

toeslag:

 

54,59

 

 

 

77,98

 

 

 

 

5% vak.

toeslag:

 

60,65

 

 

 

82,13

 

 

 

 

 

 

17,28

 

 

26,88

 

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Wanneer geldt de kostendelersnorm?

 

De kostendelersnorm geldt bij een bijstandsuitkering, een Bbz-uitkering, IOAW-uitkering en IOAZ-uitkering.

Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager dus uw bijstandsuitkering. Het maakt niet uit of u wel of geen familie van elkaar bent. Elke persoon in uw woning houdt recht op bijstand maar het bedrag van de uitkering wordt per persoon lager.

 

De inkomsten en het vermogen van u en uw partner tellen mee, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. Van andere medebewoners tellen de inkomsten en het vermogen niet mee.

 

 

Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm

 

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

 

– jongeren tot 21 jaar

– mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend

– studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)

– leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen

– leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)

– kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

 

Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. De huurprijs wordt periodiek geïndexeerd. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

 

 

 

Bedragen kostendelersnorm

 

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bedragen kostendelersnorm. De bedragen zijn exclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei.

 

Het percentage van 100% staat voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden.

 

Kostendelersnorm vanaf 1 januari 2022

 

huishoudtype

 

 

1-persoons

2-persoons

3-persoons

4-persoons

5-persoons

6-persoons en meer

 

hoogte in %:

70%

50%

43,33%

40%

38%

36,67%

netto per mnd:

1.037,12

740,80

642,03

592,64

563,01

543,26

€€

€€€

5% vak. toeslag:

54,59

38,99

33,79

31,19

29,63

28,59

Hieronder ziet u een download-link naar een pdf met hierin de bijstandsnormen.

Al meer dan 15 jaar gespecialiseerde ervaring op het gebied van de bijstand (Participatiewet) en aanverwante regelgeving!

Site vervaardigd door: BraxMedia © 2017

 

jonger dan 21 jaar, geen kind(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18, 19 of 20 jaar, één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige pero(o)n(en) met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

jonger dan 21 jaar, met kind(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18, 19 of 20 jaar,

één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige pero(o)n(en) met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd:

 

alleenstaand, met of zonder kind(eren),

geen andere meerderjarige perso(o)nen

met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, beiden jonger dan de AOW-leeftijd, geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

AOW-leeftijd:

 

een alleenstaande, met of zonder kind(eren),

geen andere meerderjarige perso(o)nen met

het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, één of beide partners hebben de AOW-leeftijd,geen andere

meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

 

verblijf in een inrichting:

 

alleenstaande, met of zonder kind(eren)

(verhoging premie Zorgverzekeringswet: € 34,-)

 

((echt)paar (verhoging premie Zorgverzekeringswet: € 79,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto per mnd:

256,03

 

512,07

 

996,84

 

 

 

 

 

 

 

256,03

 

808,39

 

1.293,16

 

 

 

 

 

 

 

1.037,12

 

 

 

1.481,60

 

 

 

 

 

 

1.152,41

 

 

 

1.560,41

 

 

 

 

 

 

328,40

 

 

510,81

Netto per mnd:

Netto per mnd:

Netto per mnd:

Netto per mnd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% vak.

toeslag:

13,48

 

26,95

 

52,46

 

 

 

 

 

 

 

13,48

 

42,55

 

68,06

 

 

 

 

 

 

 

54,59

 

 

 

77,98

 

 

 

 

 

 

60,65

 

 

 

82,13

 

 

 

 

 

 

17,28

 

 

26,88

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

1.037,12

740,80

642,03

592,64

563,01

543,26

54,59

38,99

33,79

31,19

29,63

28,59

Kostendelersnorm vanaf 1 januari 2022

 

 

huishoudtype

 

1-persoons

2-persoons

3-persoons

4-persoons

5-persoons

6-persoons en meer

 

hoogte in

%:

70%

50%

43,33%

40%

38%

36,67%

netto per mnd:

5% vak. toeslag:

 

jonger dan 21 jaar, geen kind(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18, 19 of 20 jaar, één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige pero(o)n(en) met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

jonger dan 21 jaar, met kind(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18, 19 of 20 jaar,

één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd:

 

alleenstaand, met of zonder kind(eren),

geen andere meerderjarige perso(o)nen

met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, beiden jonger dan de AOW-leeftijd,

geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

AOW-leeftijd:

 

een alleenstaande, met of zonder kind(eren),

geen andere meerderjarige perso(o)nen met

het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, één of beide partners hebben de

AOW-leeftijd,geen andere meerderjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

 

verblijf in een inrichting:

 

alleenstaande, met of zonder kind(eren)

(verhoging premie Zorgverzekeringswet: € 34,-)

 

((echt)paar (verhoging premie Zorgverzekeringswet: € 79,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto per mnd:

256,03

 

512,07

 

996,84

 

 

 

 

 

 

 

256,03

 

808,39

 

1.293,16

 

 

 

 

 

 

 

1.037,12

 

 

 

1.481,60

 

 

 

 

 

 

 

1.152,41

 

 

 

1.560,41

 

 

 

 

 

 

 

328,40

 

 

510,81

Netto per mnd:

Netto per mnd:

Netto per mnd:

Netto per mnd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% vak.

toeslag:

13,48

 

26,95

 

52,46

 

 

 

 

 

 

 

13,48

 

42,55

 

68,06

 

 

 

 

 

 

 

54,59

 

 

 

77,98

 

 

 

 

 

 

 

60,65

 

 

 

82,13

 

 

 

 

 

 

 

17,28

 

 

26,88

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

1.037,12

740,80

642,03

592,64

563,01

543,26

54,59

38,99

33,79

31,19

29,63

28,59

jonger dan 21 jaar,

geen kind(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of

20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19

of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18,

19 of 20 jaar, één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige pero(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

 

jonger dan 21 jaar, met kind-(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18,

19 of 20 jaar, één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

 

21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd:

 

alleenstaand, met of zonder kind(eren), geen andere meer-derjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, beiden jonger dan de AOW-leeftijd, geen andere meerder-jarige perso(o)nen met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

AOW-leeftijd:

 

een alleenstaande, met of zonder kind(eren), geen andere meerder-jarige perso(o)nen met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, één of beide partners hebben de AOW-leeftijd,geen andere meer-derjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

 

verblijf in een inrichting:

 

alleenstaande, met of zonder kind(eren) (verhoging premie Zorgverzekeringswet: € 34,-)

 

((echt)paar (verhoging premie Zorg- verzekeringswet: € 79,-)

 

Netto per mnd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256,03

 

 

512,07

 

 

996,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256,03

 

808,39

 

 

1.293,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.037,12

 

 

 

 

 

1.481,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.152,41

 

 

 

 

 

1.560,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328,40

 

 

 

510,81

Netto per mnd:

Netto per mnd:

Netto per mnd:

Netto per mnd:

5% vak.

toeslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,48

 

 

26,95

 

 

52,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,48

 

42,55

 

 

68,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,59

 

 

 

 

 

77,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,65

 

 

 

 

 

82,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,28

 

 

 

26,88

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

5% vak.

toeslag:

1.037,12

740,80

642,03

592,64

563,01

543,26

54,59

38,99

33,79

31,19

29,63

28,59

jonger dan 21 jaar,

geen kind(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of

20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19

of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18,

19 of 20 jaar, één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

 

jonger dan 21 jaar, met kind-(eren):

 

alleenstaand, 18, 19 of 20 jaar

 

(echt)paar, beiden 18 ,19 of 20 jaar

 

(echt)paar, één partner is 18,

19 of 20 jaar, één partner is 21 jaar of ouder, geen andere meerderjarige perso(o)n(en) met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

 

21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd:

 

alleenstaand, met of zonder kind(eren), geen andere meer-derjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, beiden jonger dan de AOW-leeftijd, geen andere meerder-jarige perso(o)nen met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

 

 

AOW-leeftijd:

 

een alleenstaande, met of zonder kind(eren), geen andere meerder-jarige perso(o)nen met het hoofd-verblijf in dezelfde woning

 

(echt)paar, één of beide partners hebben de AOW-leeftijd,geen andere meer-derjarige perso(o)nen met het hoofdverblijf in dezelfde woning

 

 

 

verblijf in een inrichting:

 

alleenstaande, met of zonder kind(eren) (verhoging premie Zorgverzekeringswet: € 34,-)

 

((echt)paar (verhoging premie Zorg- verzekeringswet: € 79,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256,03

 

 

512,07

 

 

996,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256,03

 

808,39

 

 

1.293,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.037,12

 

 

 

 

 

1.481,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.152,41

 

 

 

 

 

1.560,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328,40

 

 

 

510,81

Netto per mnd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,48

 

 

26,95

 

 

52,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,48

 

42,55

 

 

68,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,59

 

 

 

 

 

77,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,65

 

 

 

 

 

82,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,28

 

 

 

26,88

5% vak.

toeslag: