In de Bijstandsbode staat een zaak van Legal2People inzake de inkomsten vrijlating. Op bladzijde 9 kunt u het stuk lezen.

Naar bijstandsbode