Een betaalbare advocaat; is dat straks nog voor een ieder haalbaar?

Huidige situatie

Ondanks de berichten in de media over de plannen van minister Dekker is het gelukkig op dit moment nog steeds mogelijk voor mensen in de bijstand om een betaalbare advocaat in te schakelen bij problemen met de overheid. Er is een systeem van vergoeding voor de kosten van de advocaat via de Raad voor de Rechtsbijstand. De laagste eigen bijdrage wordt meestal vergoed door de gemeente via de bijzondere bijstand. Vaak zijn er zo geen enkele kosten voor de klant.

Plannen minister Dekker

Helaas zijn de plannen die minister Dekker wil doorvoeren voor de sociale advocatuur een doorn in het oog. De minister is ervan overtuigd dat mensen de meeste problemen zelf kunnen oplossen. Hij onderschat de complexiteit van de huidige wetgeving en de obstakels die veel gemeentes opwerpen om bijvoorbeeld een aanvraag bijstand toegekend te krijgen. De minister ziet naar onze mening ook niet in dat de meeste procedures door de overheid zelf worden veroorzaakt. Door vaak onjuiste of onduidelijke besluiten.

Ervaringen Legal2people

In onze praktijk zie je dan ook dat op het oog eenvoudige bezwaarzaken uit kunnen lopen in ingewikkelde juridische processen. Een processen waarbij de vaak kwetsbare  burger verstrikt raakt in een juridisch doolhof van regels. Juist dan is de advocaat, soms als mediator, als kenner van het recht onontbeerlijk. Wij doen zaken door het hele land en merken dat gemeentes vaak een ontmoedigingsbeleid voeren. Dit om zo veel mogelijk mensen uit de bijstand te houden. In dat soort gevallen is een goede en vooral een betaalbare advocaat noodzakelijk.

Sluitende kantoren

De werkdruk van de sociale advocatuur is momenteel al zo hoog dat veel kantoren de deuren sluiten. Legal2people is dan ook fel tegen de bezuinigingen die de minister wil gaan doorvoeren.

Legal2People staat voor betaalbare juridische hulp voor een ieder

Legal2People blijft ondanks dit alles doorgaan en vindt dat iedereen recht heeft op een goede en een betaalbare advocaat. Dit betekent dat ook mensen met een smalle beurs van harte welkom zijn bij ons kantoor.

Neemt u vrijblijvend contact met Legal2People op om uw zaak te bespreken of mail naar info@legal2people.nl of bel 070-8915444