Marktplaats en bijstand: een ongelukkige combinatie?

Dat marktplaats en bijstand een ongelukkig combinatie lijkt te zijn blijkt uit de volgende zaak die zich bij ons aandiende. 

Gemeente vordert uitkering terug

Mevrouw V. zit in de bijstand en belde ons op met de vraag of we haar wilden bijstaan in een zaak tegen de gemeente D. Ze moest volgens de gemeente  € 12.000,- terugbetalen vanwege verkopen op marktplaats.  Dit, terwijl ze naar eigen zeggen, alleen de kinderkleertjes van haar 3 kinderen te koop had gezet. Ze had daar echter geen administratie van bijgehouden zodat de gemeente vanaf de eerste verkoop de gehele uitkering had teruggevorderd.  In dit geval lijkt markplaats en bijstand dus geen goede combinatie te zijn. Maar is dit per definitie altijd zo?

Mag je naast een bijstandsuitkering spullen verkopen?

Volgens vaste rechtspraak is het voor ontvangers van bijstand niet verboden om goederen via internet te verkopen. Voorwaarde is wél dat daarvan melding moet worden gedaan aan het bijstandverlenend orgaan. De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet via het internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt. In beginsel hoeft daar geen mededeling over te worden gedaan.

Dus zolang je eigen spullen verkoopt via Marktplaats lijkt er niets aan de hand en schijnt de combinatie “Marktplaats en bijstand” best samen te kunnen gaan. 

Wanneer zijn verkopen op Marktplaats een gevaar voor je uitkering?

Er is een verschil tussen het verkopen van je eigen spullen en “handelen”. Bij handelen kan er wel sprake zijn van inkomsten en is dit dus een mogelijke “bedreiging” voor je bijstandsuitkering. Van handel of inkomsten is géén sprake als je de spullen die je verkoopt je eigendommen zijn die je al in huis had staan. Net als met andere inkomsten uit arbeid moet je ook je inkomsten via Marktplaats kunnen aantonen. Dit geldt ook voor verkopen via Marktplaats! Bewaar daarom alle bewijzen, advertenties etc, en hou bij wat je kosten en opbrengsten zijn. Meld dit bij de gemeente!

Geen administratie betekent vaak een hoge terugvordering

Dat was in dit geval dus volgens mevrouw V. ook gebeurd, Echter de aantal spullen die verkocht werden waren best veel. Ook zaten er af en toe spullen bij van haar ouders. Dus moest mevrouw V. bewijzen dat het ging om de kleertjes van haar eigen kinderen en dat ze voor de spullen van haar ouders niets had ontvangen. Best een lastige opgave.  De gemeente ging uit van handel. Ze had geen administratie bijgehouden en daarom vorderde de gemeente de gehele uitkering terug over de periode dat ze op marktplaats advertenties had staan.

Uitspraak door de rechtbank

Legal2People ging namens mevrouw V. in beroep bij de rechtbank. Omdat mevrouw V. achteraf nog goed een administratie kon maken en aannemelijk kon maken dat het ging om eigen kleertjes en een minimale opbrengst van de andere spullen werd de zaak door de rechter uiteindelijk gegrond verklaard. Dat betekende een veel lagere terugvordering en geen boete. Daarbij speelde een grote rol dat de rechtbank de inkomsten redelijkerwijs kon schatten. 

De zaak was niet nodig geweest als mevrouw V.  direct alles had doorgegeven aan de gemeente.

Conclusie

Houd altijd een administratie bij van uw verkopen op Marktplaats en meld dit bij uw gemeente. In dat geval is de combinatie “ Marktplaats en bijstand” geen enkel probleem.

Mocht u deze of andere problemen hebben met de gemeente bel of mail ons dan !

We helpen u graag !