Stopzetten uitkering..? Het is zo gebeurd. Vorige week kregen we een telefoontje van mevrouw de Bruijn. Ze was behoorlijk in paniek want haar bijstandsuitkering was niet uitbetaald. De betaaldatum toch al een week was verstreken. De huur moest worden betaald en haar kinderen hadden nauwelijks te eten.

Telefoontjes naar de Sociale Dienst boden geen soelaas. Haar geduld en beltegoed ging op aan de wachtstand waarin ze elke keer werd ingezet. Na vele pogingen en moe van het wachten kreeg ze uiteindelijk van een medewerker te horen dat haar uitkering geblokkeerd was. De reden hiervan was ook voor de medewerker niet duidelijk. Ondanks aandringen van de mevrouw de Bruijn om dit verder uit te zoeken werd het gesprek beëindigd. Ze kreeg de mededeling dat ze maar moest wachten totdat ze hierover een besluit zou ontvangen. Mevrouw de Bruijn liep helemaal vast en dacht dat ze verder ook niets kon doen. Want er was geen besluit genomen en dat ze dan maar moest wachten. U kunt begrijpen dat zij behoorlijk in de stress raakte. Mevrouw de Bruijn vond gelukkig de weg naar ons kantoor.

In eerste instantie kwamen wij met telefoneren naar de Sociale Dienst ook niet verder zodat we genoodzaakt werden het middel van een bezwaarschrift in combinatie met een kort geding in te zetten. Dit moet altijd samen worden ingediend. Het bezwaarschrift gaat naar de gemeente, het verzoek voor een kort geding naar de rechtbank. Een kort geding in het bestuursrecht heet een voorlopige voorziening en is bedoeld indien er sprake is van een spoedeisend belang. In het geval van mevrouw de Bruijn kon daar geen twijfel over bestaan. Bovendien kan men wel degelijk iets doen tegen het niet uitbetalen van de uitkering.

De meeste mensen weten namelijk niet dat ook het niet op tijd of onjuist of te laag uitbetalen van de uitkering een besluit is waartegen men bezwaar kan maken. Na het indienen het verzoek bij de rechtbank wordt in de meeste gevallen binnen twee weken een zitting bij de rechtbank ingepland. De gemeente wordt daarmee gedwongen snel naar de zaak te kijken terwijl de procedure van een bezwaarschrift maanden kan duren.

Binnen een week kregen we een fax van de gemeente: Er was een fout gemaakt en de uitkering werd hersteld. De zitting hoefde niet meer door te gaan en mevrouw de Bruijn was erg opgelucht.

Uiteindelijke bleek uit de rapportage een overijverige ambtenaar de uitkering in de stop te hebben gezet omdat er blijkbaar sprake zou zijn van inkomsten en dit wilde onderzoeken. Later bleek dat mevrouw de Bruijn taartjes bakte als hobby en een klein bedrag van € 100,00 had opgegeven op haar inkomstenformulier. Echter dat maakte de blokkering nog steeds onterecht want men mag de uitkering om die reden niet zomaar niet uitbetalen.

Tip: bij stopzetten uitkering; niet tijdig storten van uw uitkering, niet uitbetalen of bij blokkeren zonder reden of bij te hoge inhoudingen; neem contact met ons op en wacht niet te lang met het maken van bezwaar. U kunt wel degelijk iets doen als er zaken niet kloppen. Wel is het zo dat het moet gaan om een verandering in uw uitkeringsrecht. Uiteraard kunt u voor andere vragen ook bellen of mailen.