Een aantal dagen terug belde mevrouw van Es ons met het volgende. Zij had een WWB uitkering aangevraagd. Zij is een alleenstaande ouder met twee kinderen van 2 en 4 jaar.
Mevrouw van Es moest van de sociale dienst solliciteren en kreeg de verplichting om kinderopvang te regelen zodat zij beschikbaar zou zijn voor een traject waarbij ze kon werken met behoud van uitkering.

Mevrouw van Es kwam hierdoor zoals veel alleenstaande ouders in een lastig parket. De zorg voor haar kinderen na de scheiding koste haar veel tijd en moeite en zij wilde het liefst de kinderen zelf verzorgen. Uiteraard was ze wel bereid iets van scholing te gaan volgen maar full time werken leek haar in verband met de zorg van haar kinderen niet haalbaar.

Zij vroeg haar consulent van de sociale dienst of zij een vrijstelling van de arbeidsverplichtingen kon krijgen. Het antwoord was “nee dat doen wij niet in deze gemeente, en om die reden zijn al meerdere mensen verhuisd naar een andere gemeente, waar u wel vrijstelling kunt krijgen”.

In onze dagelijkse praktijk maken wij het vaak mee dat de gemeente helaas zijn burgers verkeerd of onvolledig voorlichten, maar dit spant toch wel de kroon.

Veel alleenstaande ouders willen liever voor hun jonge kind(eren) zorgen dan een baan zoeken. Met een bijstandsuitkering kan de alleenstaande ouder en dus ook mevrouw van Es hiervoor kiezen. De wet bepaalt namelijk dat indien men een alleenstaande ouder is en het jongste kind onder de vijf jaar is een vrijstelling van solliciteren kan krijgen van maximaal zes jaar. Mevrouw van Es is niet meer verplicht werk te accepteren of te zoeken. Maar zij moet dan wel een opleiding of stage volgen. Zo heeft mevrouw van Es later betere kansen op een baan.

Dit alternatief, waar iedere alleenstaande ouder met een kind onder 5 jaar recht op heeft, is voor veel mensen een uitkomst maar wordt door de gemeente vaak genegeerd, of men geeft de vrijstelling tijdelijk, bijvoorbeeld voor een jaar.

Inmiddels heeft de rechtbank Den Haag in een zaak die Legal2People had aangespannen vastgesteld dat een dergelijke vrijstelling gewoon door de gemeente moet worden gehonoreerd tot het jongste kind vijf jaar is. De gemeente Den Haag had zelf bepaald dat zij een dergelijke vrijstelling slechts voor een jaar verleent. Ook weer een staaltje van eigen creatieve denken ten nadele van de burger.

Hetzelfde geldt voor de vrijlating van de inkomsten van de alleenstaande ouder die parttime werkt met kinderen onder de twaalf jaar en een bijstandsuitkering heeft. De wetgever heeft bepaald dat als deze werkzaamheden bijdragen aan de arbeidsinschakeling u een gedeelte van die inkomsten zelf mag houden. Ook dit wordt zelden door gemeentes gedaan.

Tip 1: Bent u alleenstaande ouder met kinderen onder de 5 jaar en wilt u scholing in plaats van verplicht aan het werk gezet worden. Dien dan een aanvraag in voor vrijstelling van de arbeidsverplichtingen wegens de verzorging van uw kind onder de 5 jaar. De gemeente heeft 8 weken de tijd om schriftelijk te beslissing op uw aanvraag. Bewaar een kopie van de aanvraag voor uw eigen administratie. Geeft de brief af bij het werkplein (met bewijs van inlevering) of stuur deze aangetekend op. Doe het altijd schriftelijk. De gemeente is ook verplicht om schriftelijk een beslissing te nemen op uw aanvraag.
Tip2: Bent u alleenstaande ouder met kinderen onder de twaalf jaar en werkt u parttime? Vraag dan vrijlating van uw inkomsten aan. De gemeente heeft 8 weken de tijd om te beslissen op uw aanvraag. Bewaar een kopie van het verzoek voor uw eigen administratie. Geeft de brief af bij het werkplein (met bewijs van inlevering) of stuur deze aangetekend op. Doe het altijd schriftelijk. De gemeente is ook verplicht om schriftelijk een beslissing te nemen op uw aanvraag.
Mocht de gemeente een negatief besluit nemen op uw verzoek dan kunt u ons altijd bellen of mailen voor het indienen van een bezwaarschrift. Wij helpen u dan graag verder.