Zoektermijn bijstand niet altijd terecht; Dit heeft de nationale ombudsman bepaalt bij aanvragers van een bijstandsuitkering van 27 jaar of ouder.

Jonger dan 27 jaar

De zoektermijn van 4 weken is in 2012 ingevoerd voor bijstandsaanvragers jonger dan 27 jaar.

Bent u 27 jaar of ouder?  

Dan moet de gemeente uw bijstandsaanvraag direct in behandeling nemen. Gemeenten dienen een aanvraag voor een bijstandsuitkering van iemand die 27 jaar of ouder is direct en zonder wachttijd of zoektijd in behandeling te nemen. Met andere woorden de gemeente mag geen nadere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een zoektermijn van 4 weken, stellen aan het direct in behandeling nemen van de aanvraag bij iemand van 27 jaar of ouder. De nationale ombudsman is van mening dat het niet juist is dat een gemeente voorwaarden stelt aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bijstandsuitkering.

Waarom is een zoektermijn bij 27 jaar of ouder onjuist volgens de ombudsman?

Voor een aanvrager van 27 jaar of ouder geldt deze eis niet. Als rechtvaardiging wordt gegeven dat mensen van 27 jaar en ouder zich meestal in een andere situatie bevinden. Zij hebben reeds bestaande verplichtingen zoals bijvoorbeeld de zorg voor kinderen. Een klacht hierover bij de nationale ombudsman is gegrond verklaard.

De ombudsman vindt het belangrijk dat burgers door hun gemeente volledig en juist worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Deze gemeenten behoren de bijstandswetgeving juist en zonder voorbehoud toe te passen.

Wat te doen als u ouder bent dan 27 en toch een zoektermijn opgelegd gekregen heeft?

In dat geval raden we u aan om een klacht in te dienen bij de gemeente en de onbudsman. Als de gemeente uw aanvraag bijstandsuitkering afwijst of buiten behandeling stelt, dan kan Legal2People u bijstaan bij het bezwaar en/of het beroep tegen deze beslissingen van de gemeente.

Uitzonderingen bij het indienen van een klacht.

Houdt u er rekening mee dat de beslissing niet ouder mag zijn dan 6 weken.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.