Bijstand en samenwonen, hoe zit dat nu precies?

Praktijk en regelgeving omtrent bijstand en samenwonen.

In onze dagelijks praktijk krijgen we geregeld te maken met vragen over samenwonen en bijstand. De regels daarover zijn voor velen onduidelijk. Dat komt omdat de regels van bijstand en samenwonen ook niet duidelijk ergens staan beschreven.

De gemeente doet veel onderzoek naar mogelijke samenwoning, soms zelfs via Facebook. Een klant maakt dan bijvoorbeeld een gezellige foto van zichzelf en haar vriend in een huisje en laat weten hoe gelukkig ze samen zijn. Dit terwijl ze niet samenwonen maar bijvoorbeeld op een verjaardag samen zijn. Facebook laat vaak een “mooier” beeld zien dan de werkelijkheid.

Zo ook in het geval van mevrouw van K. De consulent voelde de behoefte om eens haar Facebook pagina te bezoeken en zag een foto van haar en haar vriend. Daarop startte de sociale recherche een onderzoek. Volgens de hoogste rechter is dat toegestaan.

Maar wanneer is er nu sprake van samenwonen?

Volgens de Participatiewet is van een gezamenlijke huishouding sprake, indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.

De vraag waar iemand zijn hoofdverblijf heeft dient te worden beantwoord aan de hand van concrete feiten en omstandigheden. In het geval van mevrouw van K. stond in het verhoor van de recherche wel dat zij de laatste tijd vooral bij haar partner verbleef, maar ze moest de verklaring onder druk tekenen. Toen ze later thuis de verklaring goed doorlas bleken haar woorden verdraaid want het ging om de laatste vakantieweek waarin ze samen waren. Achteraf gaf ze aan dat ze zich onder druk gezet voelde en dat de verklaring niet klopte maar helaas helpt dat niet.  De rechter hield haar echter aan de getekende verklaring. Zo’n verklaring kan dus leiden tot een hoge terugvordering en veel ellende.

Wat als je een LAT relatie hebt en je woning aanhoudt?

Ook bij het aanhouden van twee woningen in een LAT relatie kan er nog sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Als je vaak bij elkaar bent, samen boodschappen doet en samen bijvoorbeeld op vakantie gaat kan er al snel sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Ook als je partner tijdelijk hulp nodig hebt bijvoorbeeld vanwege angstaanvallen of iets anders kan dat toch een reden zijn om een gezamenlijke huishouding aan te nemen, hoe goed bedoeld het ook is.

Let op: als je samen een kind hebt of al eerder geregistreerd stond als samenwonend

Als dit het geval is, is de bewijslast voor de gemeente gemakkelijker. Men hoeft dan alleen aan te tonen dat je de meeste tijd bij elkaar in hetzelfde huis verblijft.

U ervaart problemen bij “bijstand en samenwonen”… wat nu?

Het is wel zo dat de gemeente vaak ten onrechte vaststelt dat er sprake is van samenwonen en dus ten onrechte de uitkering stopt en een terugvordering stelt. Wij winnen veel zaken in bezwaar en beroep omdat de gemeente te snel een eigen oordeel heeft.

Neem dus gerust contact met ons op als u problemen ervaart of een besluit hebt ontvangen waarmee u het niet eens bent.

Tip: Voordat u een verklaring tekent lees die dan eerst goed door. 

Tip: let op met wat u op Facebook zet. De Sociale Dienst kan daarmee een onderzoek starten.