Alleenstaande ouder met een kind onder de 21 jaar is vaak de dupe van een falend beleid van de gemeentes

Een praktijk voorbeeld

Het gezin van de heer W. kwam bij Legal2People met de vraag of wij ze wilden bijstaan in de zaak tegen de gemeente. Het ging om bijzondere bijstand voor een jongere die net 18 jaar was geworden. Het inkomen van het gezin daalde enorm omdat de kinderbijslag en het kindgebonden budget wegviel en de jongere van 18 jaar veel kosten kreeg die hij nu zelf moest betalen. De gemeente zag het probleem niet in en weigerde het gezin te helpen. De gemeente had voor deze situatie geen beleid gemaakt; een onjuist besluit met grote gevolgen.

Jongeren onder de 21 jaar krijgen vaak niet waar ze recht op hebben

Jongeren van 18, 19 of 20 jaar hebben het vaak moeilijk als zij in de bijstand terecht komen. Vooral wanneer zij bij hun alleenstaande vader of moeder wonen en deze ook in de bijstand zit en de andere ouder ook een minimum inkomen heeft. Ze krijgen dan niet genoeg geld om van rond te komen. Bij de zogenaamde jongerennorm is ervan uitgegaan dat de ouders tot de 21e verjaardag van hun kind kunnen bijdragen in de kosten van het kind. Als dat niet zo is, heeft de jongere op grond van artikel 12 van de Participatiewet recht op een aanvullende uitkering.

Bijzondere bijstand drie keer afgewezen; Legal2People ging echter in bezwaar

Omdat de jongerennorm te laag is om van rond te komen vroeg de heer W. bijzondere bijstand aan bij de gemeente Drechtsteden. Duidelijk was dat de jongerennorm in zijn geval veel te laag was om van te leven maar desondanks werd de bijzondere bijstand driemaal afgewezen. Legal2People maakte namens de heer W. vervolgens bezwaar. Het argument van de gemeente was steeds dat de jongeren wel voldoende inkomen kreeg. De gemeente liet de jongere vervolgens ruim drie jaar zwaar onder bijstandsniveau leven hetgeen een grote impact had op het hele gezin.

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

Legal2People heeft drie jaar geprocedeerd voordat zij gelijk kreeg van de hoogste rechter.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde mondeling tijdens de zitting dat volgens vaste rechtspraak en de wetsgeschiedenis het duidelijk is dat de jongerennorm in dit soort gevallen  niet voldoende is. Hierna kwam de gemeente met een redelijke compensatie waardoor de rechter geen uitspraak meer hoefde te doen. De heer W. krijgt nu een nabetaling van de gemeente maar daarmee is zijn ellendige situatie van de afgelopen drie jaren natuurlijk niet goed gemaakt.

Dus bent u een alleenstaande ouder met een kind onder de 21 en zit u in een soortgelijke situatie? Neemt u vrijblijvend contact met Legal2People op om uw zaak te bespreken Dit kan middels ons contactformulier of u stuurt een mail naar info@Legal2People.nl. Uiteraard kunt ons telefonisch benaderen op 070-8915444.

Wij zullen u in alle gevallen binnen 24 uur antwoorden!