Auto op naam in de bijstand

Een auto op naam in de bijstand kan problemen opleveren als de auto niet van jou is maar je hem bijvoorbeeld tijdelijk op je naam hebt voor iemand anders. Zo ook  bij de heer M. die zich melde bij Legal2People omdat zijn aanvraag bijstand was afgewezen.

 

Uitkering afgewezen

De heer M. kwam bij ons omdat zijn aanvraag bijstand was afgewezen omdat hij een auto op zijn naam had die veel geld waard was. Die moest hij dus maar verkopen. Uitkering afgewezen.

Echter volgens de heer M. was de auto niet van hem maar had hij hem tijdelijk op zijn naam om een vriend te helpen. Hij kon bewijzen dat die vriend de auto had gekocht en niet hij.

Toch werd de bijstand afgewezen.

Legal2People heeft drie jaar geprocedeerd voordat hij gelijk kreeg van de hoogste rechter.

 

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat volgens vaste rechtspraak het voldoende is dat als een auto op je naam staat de auto bij je vermogen telt. Volgens de rechtbank slaagde de klant niet in zijn bewijslast het tegendeel te bewijzen. De rechtbank Rotterdam oordeelde dat de klant niet had aangetoond dat de auto feitelijk niet van hem was.

 

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

De gemeente heeft in het kader van de beoordeling van de bijstandsaanvraag van de klant het aankoopbewijs van de Mercedes opgevraagd als bewijs voor de stelling dat de Mercedes van X is, hoewel die op naam van klant staat geregistreerd. Met het overleggen van de aankoopfactuur heeft de klant het gevraagde bewijs verstrekt. Als het college meende dat de aankoopfactuur daartoe op zichzelf niet toereikend was, had het, gelet op zijn onderzoeksplicht, op zijn weg gelegen om nader onderzoek te doen om de inlichting van klant dat hij niet de beschikkingsmacht had over de Mercedes te controleren.

 

Onderzoeksplicht gemeente

De gemeente heeft een zodanig onderzoek niet verricht. Onder deze omstandigheden moet het er voor worden gehouden dat de klant, in dit geval met de aankoopfactuur aannemelijk heeft gemaakt dat de Mercedes in de te beoordelen periode geen bestanddeel vormde van het vermogen.

 

Zie voor de volledige uitspraak :

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2021:93

 

Heeft u ook te maken met een soortgelijke situatie? Neemt u vrijblijvend contact met Legal2People op om uw zaak te bespreken of mail naar info@legal2people.nl of bel 070-8915444.

 

Of vul hier uw gegevens in op ons contactpagina. We bellen of mailen u binnen 24 uur terug !