Beƫindiging van de bijstandsuitkering

De zaak die zich bij ons aandiende

Op 6 mei 2018 belt mevrouw B. in paniek op dat haar uitkering stopgezet is.Ā 

Ze heeft van de stopzetting een brief gekregen van de gemeente. Afgesproken wordt dat mevrouw B. de besluiten die ze heeft ontvangen alsmede een kort verhaal van haar situatie te mailen naar info@Legal2People.nl.Ā 

Na bestudering van de stukken heeft Legal2People telefonisch contact opgenomen. Uit de toegezonden stukken blijkt dat de beƫindiging van de bijstandsuitkering is gedaan omdat mevrouw B. niet de gevraagde bewijsstukken heeft overgelegd. Mevrouw B. geeft aan dat ze bij de gemeente diverse keren, zowel schriftelijk als telefonisch aangegeven en aangetoond heeft dat zij momenteel niet over haar SNS-rekening beschikt. En deze pas toegang of opgeheven kan worden zodra de bank bevestiging krijgt dat er een schone lei is gegeven van de rechter op 17 april 2018 in het kader van een schuldhulpverleningstraject. Belanghebbende zit namelijk in schuldhulpverlening (traject net met succes beƫindigd) en het rekeningnummer van de SNS-bank is geblokkeerd.

Belanghebbende heeft geen toegang heeft tot de SNS-rekening omdat deze schuld meegenomen is in de schuldhulpverlening.Ā 

Tijdig bezwaarschrift ingediend

Binnen zes weken heeft Legal2People bezwaar gemaakt tegen de besluiten die de gemeente genomen heeft. Te weten de blokkering van de uitkering, opschorting van de uitkering en de beĆ«indiging van de bijstandsuitkering. Daarnaast heeft Legal2People alle onderliggende stukken van deze besluiten opgevraagd bij de gemeente.Ā 

Hoorzitting

Na veel bemiddeling met de SNS-bank heeft Legal2People samen met mevrouw B. de gemeente uit kunnen leggen dat er geen toegang is tot de rekening en dat het saldo negatief betreft. Legal2People heeft bij de SNS-bank na persoonlijk contact toch nog weten af te dwingen dat een uitgebreide verklaring van de bank noodzakelijk was om het recht op bijstand te kunnen herstellen. Op de hoorzitting heeft Legal2People nadere uitleg gegeven aan de gemeente en de verklaringen van de bak overgelegd.Ā 

Resultaat

Door een bezwaarprocedure heeft Legal2People de stopzetting en dus ook de beĆ«indiging van de bijstandsuitkering terug kunnen draaien. Mevrouw B. kan gelukkig verder met een schone lei.Ā 

Heeft u ook problemen met de uitkering? Stuurt u dan direct een email naar ons.Ā