Samenwonen en een bijstandsuitkering; hoe zit dat?

Hoe ziet de Participatiewet samenwonen en/of het hebben van een relatie t.a.v. een bijstandsuitkering?

Het hebben van een relatie mag uiteraard ook als men een uitkering krijgt in gevolge de Participatiewet. Maar hoe zit het met samenwonen en een bijstandsuitkering?

Veel zaken die wij in onze advocatenpraktijk behandelen gaan over het feit dat de gemeente stelt dat er sprake is van een zogenaamde “gezamenlijke huishouding”. Dit terwijl de bijstandsklant meent zich netjes aan de regels te houden. Volgens hem/haar is er geen sprake van een zogenaamde gezamenlijke huishouding. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering.

In deze blog zullen wij proberen uit te leggen hoe het werkt. De regels omtrent samenwonen en een bijstandsuitkering worden door de gemeente vaak ook niet helder gecommuniceerd. Ze geven zelfs vaak aanleiding tot vragen.

Wat is een gezamenlijke huishouding?

Gezamenlijke huishouding is de juridische term voor samenwonen. Zelfs een latrelatie kan een gezamenlijke huishouding worden. 

  1. Op de eerste plaats is het zo dat men bij een gezamenlijke huishouding het hoofdverblijf verplaatst naar dat van die ander. Men verblijft dan meer dan de helft van de tijd op het adres van de partner. Men slaapt er bijvoorbeeld vier nachten. Dat men een eigen huis aanhoudt en daarvoor kosten betaald is daarbij niet van belang/relevant. Verder kan het ook zijn dat men er zoveel is dat het middelpunt van het leven bij dat andere adres komt te liggen. Men regelt bijvoorbeeld (alle) zaken vanuit het verblijf van die partner.
  2. Het tweede criterium is de wederzijdse zorg. Dit komt pas aan de orde indien aan de eerste voorwaarde van een gezamenlijk hoofdverblijf wordt voldaan. Anders is het niet van belang. Indien u het hoofdverblijf verplaatst naar één woning en ook nog de boodschappen bijvoorbeeld deelt is er al gauw sprake van een gezamenlijke huishouding. Wederzijdse zorg kan uit van alles bestaan. Samen eten, de was doen, op vakantie etc.

Wat als er een vermoeden is van een gezamenlijke huishouding?

Als men samen een kind heeft is er eerder sprake van een gezamenlijke huishouding. Dit geldt ook als men gehuwd was. Heeft u samen een kind, dan geldt alleen het criterium van het hoofdverblijf. Dit vermoeden geldt ook als men geregistreerd heeft gestaan als gezamenlijke huishouding En dit geldt ook als men een samenlevingscontract heeft waarin staat dat men voor elkaar dient te zorgen.

Weekendrelatie?

In principe geeft een weekendrelatie de minste onduidelijkheid. Dan zijn de dagen waarop men de ander bezoekt duidelijk. Onregelmatig bezoeken geven vaak aanleiding tot onderzoek door de gemeente. Het kan dan zijn dat de gemeente juist op die momenten controleert dat men veel bij elkaar is. Ook de buurt kan dan denken dat u samenwoont.

Wat zegt de wetgeving hierover?

Hieronder ziet u hoe het in de Participatiewet staat:

“Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins”.

Contact

Neemt u vrijblijvend contact met Legal2People op om uw zaak te bespreken of mail naar info@Legal2People.nl