Boete in de bijstand en zwijgrecht niet altijd juist toepast.

Verzuim melding zwijgrecht

Legal2People heeft een zaak gewonnen inzake de oplegging van een boete in de bijstand omdat de gemeente de klant niet gewezen heeft op het recht om te zwijgen.

Het recht om te zwijgen geldt overigens alleen voor de boete. Veel gemeentes geven vooraf aan het gesprek over de boete vaak niet aan dat men niet verplicht is tot antwoorden. Omdat een boete een straf inhoudt moet dat wel.

Dit noemt men de zogenaamde "cautie". Dit zwijgrecht geldt dus niet in alle situtaites. Meestal  gaat het gesprek eerst over allerlei andere zaken waarin men wel verplicht is om te antwoorden. In deze zaak moest de klant eerst allerlei vragen beanwtoorden over haar woonsituatie en daar is men ook toe verplicht. Daarna is pas een boete opgelegd waarbij de eerdere verklaring is gebruikt. Dat mag dus niet zonder te wijzen op het zwijgrecht.

Inlichtingenplicht

Dat maakt het ingewikkeld voor mensen in de bijstand.

Hoofdregel is dus dat men alle vragen moet beanwtoorden op grond van de zogenaamde inlichtingenplicht. Zo gauw men echter een boete oplegt en een verklaring gebruikt waarbij niet gewezen is op het recht om te zwijgen kan het zijn dat dit bewijs niet gebruikt mag worden.

Aanvechten

In deze zaak van Legal2People is de boete ongedaan gemaakt omdat de klant niet is gewezen op haar zwijgrecht  en daarom dient haar afgelegde verklaring in het kader van de boete te worden uitgesloten van het bewijs.

Heeft u dus een boete ontvangen van de gemeente neem dan contact met ons op.

Zie uitspraak.