Afwijzing inkomstenvrijlating wordt vaak ten onrechte niet gegeven door de gemeente.

Reden waarom in de volgende zaak de gemeente afwijzing inkomstenvrijlating toepaste

Op 21 maart 2017 meldde mevrouw Blink zich per email bij Legal2People.

Ze gaf aan dat haar aanvraag om inkomstenvrijlating welke zij ingediend had door middel van onze voorbeeldbrief: https://www.legal2people.nl/inkomstenvrijlating was afgewezen. Het ging hier om een inkomstenvrijlating van 25% met een maximum van €196,00 per maand (bedragen 2016, 2018 € 202,00).

De inkomstenvrijlating werd afgewezen omdat mevrouw Blink vooraf met haar klantmanager geen afspraken gemaakt had over welke stappen zij moest ondernemen om de arbeidsparticipatie uit te breiden. Dit met als uiteindelijke doel volledige uitstroom uit de uitkering. Dus vanwege deze reden beriep de gemeente zich op afwijzing inkomstenvrijlating.

Reden waarom Legal2People deze afwijzing inkomstenvrijlating aanvocht

Namens mevrouw Blink diende Legal2People een bezwaarschrift in.

Omdat de wettelijke beslistermijn op het bezwaarschrift verstreken was heeft Legal2People de gemeente in gebreke gesteld. Zij heeft de gemeente verzocht om binnen twee weken alsnog een beslissing op het bezwaarschrift te nemen. Tevens heeft Legal2People namens mevrouw Blink verzocht om een dwangsom te betalen indien na deze twee weken nog steeds geen beslissing genomen was. Zie voor meer informatie over de ingebrekestelling: https://www.legal2people.nl/gebrekestelling

De uitkomst

Op 19 juli 2017 heeft de gemeente met spoed een beslissing op bezwaar genomen. Dit zonder echter mevrouw Blink en/of Legal2People uit te nodigen voor een hoorzitting (toelichting te geven op het bezwaarschrift).

Gelukkig is de beslissing op bezwaar positief en krijgt mevrouw Blink uiteindelijk toch de inkomstenvrijlating met terugwerkende kracht toegepast.

Mevrouw Blink heeft dus een geslaagd bezwaarschrift, ze heeft immers de vrijlating alsnog gekregen.

Recht op vrijlating wordt dus vaak in eerste instantie niet door de gemeente gegeven maar men heeft er wel vaak recht op. Neem contact op met Legal2People mocht het bij u zijn afgewezen.

 

Wilt u ook in aanmerking komen kijkt dan zelf op https://www.legal2people.nl/inkomstenvrijlating voor de aanvullende voorwaarden en voorbeeldbrief.