Tijdig bezwaar maken met in achtneming van de bezwaartermijn.

Tijdig bezwaar maken bijstandsuitkering (Participatiewet)

Als u geen werk en ook bijna geen geld meer heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Maar als u die niet krijgt, is er geen andere keus dan zo snel mogelijk bezwaar maken tegen de afwijzing. Doet u dat niet, dan komt u zonder geld te zitten en hoe betaalt u dan uw vaste lasten? Zoals de huur, ziektekostenverzekering, eten en drinken, hoe verzorgt u eventueel u kinderen, etc? Omdat er zoveel op het spel staat is het dan verstandig uw zaak in handen te geven van Legal2People. Legal2People is gespecialiseerd in de bijstandswetgeving, die precies de regels, termijnen en procedures van de Participatiewet kent. Legal2People zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Wanneer u uw gegevens achterlaat per email (info@Legal2People.nl) zal Legal2People zo snel mogelijk vrijblijvend contact met u opnemen om uw zaak te bespreken.

Tijdig bezwaar maken door bezwaarschrift indienen

U vraagt bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aan, maar het is de gemeente die beslist of u die uitkering ook daadwerkelijk krijgt. Pakt het besluit van de gemeente in uw nadeel uit, dan heeft u zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze zes weken is een fatale termijn en het is erg belangrijk dat u zich aan die zes weken houdt. Want als de termijn voorbij is kan Legal2People voor u geen bezwaarschrift meer indienen en staat het besluit (in rechte) vast.

Voorlopige voorziening

Als u in betalingsproblemen komt en bijvoorbeeld de huur niet meer kan betalen is het mogelijk de rechter te vragen om met spoed naar uw zaak te kijken. Legal2People dient dan voor u een dergelijk verzoek bij de rechtbank voor u in.

Nieuwe aanvraag

Dien in dergelijke situaties ook direct een nieuwe aanvraag om bijstandsuitkering in. Dat kan naast het indienen van een bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij de nieuwe aanvraag om bijstandsuitkering een verzoek om voorschot aanvragen. 

Andere situaties

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de gemeente uw bijstandsuitkering beëindigt, verlaagt (maatregel) of dat u de uitkering helemaal of gedeeltelijk moet terugbetalen (herziening en terugvordering) dan wel een boete oplegt. Ook dan is het van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met Legal2People (let op de zes weken bezwaartermijn) maar in elk geval binnen de termijn van zes weken. Legal2People werkt op basis van toevoeging voor minima zodat de kosten voor u laag zijn. 

Contact

Neemt u vrijblijvend contact met Legal2People op om uw zaak te bespreken

Jurist: mevrouw mr.L.Orie en Advocaat: de heer mr.M.L.M. Klinkhamer