Boete van het UWV/SVB en/of gemeente inzake bijstand?

Heeft u ooit een boete van het UWV/SVB en/of gemeente gehad inzake bijstand?

Herziening mogelijk in bepaalde gevallen

Veel mensen in de bijstand of met een uitkering van het UWV/SVB hebben in het verleden een boete gehad vanwege het schenden van de inlichtingenplicht. Deze boete was soms 100% van het bedrag dat werd teruggevorderd. Dat betekende in veel gevallen een enorm grote schuld.

Volgens de hoogste rechter moet de gemeente of het UWV/SVB in sommige gevallen hier opnieuw naar kijken.

Onjuiste wetgeving.

Dat komt omdat de boetes destijds zijn opgelegd, gebaseerd op regelgeving die onjuist was.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op dit gebied, heeft nu regels gegeven voor de beoordeling van deze verzoeken. Het gaat in deze zaken om vaststaande boetes aan uitkeringsgerechtigden die gebaseerd zijn op het oude, veel strengere boeteregime. Soms zijn die zelfs hoger dan de maximale geldboete die een strafrechter destijds kon opleggen.

Kan je bezwaar maken?

Zelfs al heeft u nooit bezwaar gemaakt tegen de boete; dan nog moet de gemeente of het UWV in sommige gevallen uw boete opnieuw beoordelen.

Wanneer moet de gemeente/ UWV/SVB de boete opnieuw beoordelen?

De vuistregel:

De boete is al afbetaald

  • Als de boete op dat moment al helemaal is betaald, hoeft het UWV de boete niet te herzien. Dit is anders wanneer de boete hoger was dan de maximale boete die de strafrechter zou hebben opgelegd. Als dat zo is dan moet het UWV de boete herzien naar deze maximale boete.

De boete is nog niet betaald

  • Wanneer de boete nog niet (helemaal) is betaald, dan moet het UWV de herzieningsverzoeken inhoudelijk beoordelen en herzien.

Wat kunt u doen?

U kunt het beste zelf een herzieningsverzoek indienen bij het UWV/SVB of de gemeente. Een herzieningsverzoek is een verzoek om terug te komen op een besluit dat rechtens onaantastbaar is. U kunt er geen bezwaar meer tegen maken. Een herzieningsverzoek indienen kan dan wel. In deze situatie zou dat kunnen omdat handhaving van deze boetebesluiten kan leiden tot verstrekkende gevolgen, zodat het in beginsel afwijzen van verzoeken om herziening van deze besluiten, zonder dat rekening is gehouden met toetsing aan het evenredigheidsbeginsel, evident onredelijk is.

Herzieningsverzoek

Hier kunt u een standaardbrief downloaden.

Wordt uw herzieningsverzoek afgewezen neemt u dan contact op met Legal2People voor juridische vervolgstappen! (let op besluit moet niet ouder zijn dan 6 weken)