Herbeoordeling IVA-uitkering; wat betekent dat voor u?

In juni 2019 verschenen in de media diverse berichten over minister Koolmees van Sociale Zaken, die het UWV opdracht heeft gegeven eerder toegekende IVA-uitkering, opnieuw te beoordelen. De reden voor deze herbeoordeling is dat de uitkering is toegekend door verpleegkundigen en zonder tussenkomst van een verzekeringsart. Dit is in strijd met de wet. Mag dit zomaar?

Wat is een IVA-uitkering?

Wanneer u door ziekte niet meer kunt werken, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De WIA-uitkering kunt u aanvragen als u twee jaar of langer ziek bent. Voor een WGA-uitkering komt u in aanmerking als u (in de toekomst) wel weer zou kunnen werken. Als u niet of nauwelijks kunt werken en als er een kleine kans bestaat dat u zult herstellen, heeft u recht op een IVA-uitkering.

Is een herbeoordeling IVA-uitkering toegestaan?

Het UWV kan personen met een WIA-uitkering oproepen voor een herbeoordeling. Meestal gebeurt dit bij een WGA-uitkering en wanneer uitzicht is op herstel binnen een niet al te lange periode.

Als er fouten zijn gemaakt, dan moet het UWV die herstellen. Sterker nog, het UWV is dan verplicht om terug te komen op een eerder (onjuist) genomen besluit. Dit geldt dus ook voor de IVA-uitkering. Het mag echter niet zomaar zijn dat de IVA-uitkering met terugwerkende kracht wordt herzien en dat (een deel van) de uitkering moet worden terugbetaald, er zal een herbeoordeling moeten plaatsvinden.

Beslissing na herbeoordeling IVA-uitkering

Na de herbeoordeling ontvangt u een beslissing. Het kan dus zijn dat na de herbeoordeling wordt vastgesteld dat u recht heeft op een WGA-uitkering in plaats van een IVA-uitkering, omdat de kans dat u op een gegeven moment weer meer kunt werken, volgens het UWV toch aanwezig is. Dat uiteindelijk wordt vastgesteld dat u helemaal geen recht meer heeft op een WIA-uitkering, is ook mogelijk. De eerder gemaakte fout van het UWV zou dan wel een enorme impact hebben. Het is mogelijk om tegen deze besluiten binnen zes weken bezwaar te maken. Legal2People raadt dan ook aan om bezwaar te maken indien het besluit afwijkt van de eerdere toekenning. Wees u dus alert!

Indien u twijfelt of als u het niet eens bent met de nieuwe beoordeling, kunt u bezwaar maken. Legal2People kan u daarbij helpen. Neemt u vrijblijvend contact op.

Bezoek deze pagina op de UWV site voor meer info over een WIA uitkering.