Op geld waardeerbare activiteiten of vriendendienst?

Op geld waardeerbare activiteiten zijn activiteiten waarvoor je normaal gesproken geld voor zou moeten ontvangen. Onze cliënt was in de veronderstelling een vriendendienst te hebben geleverd en wende zich tot ons.

Mevrouw D. zit in de bijstand en belde ons in paniek op met de vraag of we haar wilde bijstaan in een zaak tegen de gemeente D. Ze moest volgens de gemeente € 20.000 terugbetalen.

Vriendendienst

Ze had haar buurman geholpen met een volgens haar kleine vriendendienst. Deze overbuurman was ernstig ziek geworden en had een klein winkeltje. Ze hielp puur uit mededogen deze overbuurman met zijn administratie want daar was ze erg goed in. Ook de belastingpapieren verzorgde ze.

Omdat de overbuurman geen geld had om haar te betalen mocht ze af en toe blijven eten. Ze zag daar zelf geen kwaad in totdat er een anonieme tip kwam naar de gemeente toe dat er sprake was van zwarte inkomsten.

Sociale recherche

De sociale recherche van de gemeente confronteerde haar in een uiterst onprettig gesprek met de vraag welke activiteiten ze allemaal deed. Mevrouw D. verklaarde dat zij de laatste twee jaar de overbuurman heeft geholpen met zijn administratie. Hoeveel uur? Dat wist ze niet precies.

Ze had daar namelijk zelf geen administratie van bijgehouden. Ze ondertekende de verklaring en kreeg vervolgens een besluit waarin stond dat de gemeente vanaf twee jaar de gehele uitkering teruggevorderd van haar.

Op geld waardeerbaar

Deze term komt uit de rechtspraak. Het betekent dat je normaliter voor de activiteiten geld behoort te krijgen en dus te ontvangen. De grens is soms moeilijk aan te geven. Het eenmalig knippen van de heg van de overbuurman zou dus zo’n grensgeval zijn. Gaat het om iemand met een bedrijf of op structurele basis, dan gaat het bijna altijd om op geld waardeerbare activiteiten. Let op: het gaat er dus niet om of je werkelijk betaald krijgt voor de inspanningen die je verricht.

Geen administratie

Dus mevrouw D moest bewijzen om hoeveel uur het ging en wat ze ermee verdiend heeft. De bewijslast keert naar mevrouw D toe omdat ze niets had doorgegeven (schending inlichtingenverplichting zoals bedoelt in artikel 17 PW). Best een lastige opgave, zoals je misschien kunt voorstellen. De gemeente ging uit van op geld waardeerbare arbeid en vorderde daarom de gehele uitkering terug over de periode dat ze de werkzaamheden had gedaan.

Bij de rechtbank

Legal2People heeft namens mevrouw D. doorgeprocedeerd tot aan de hoogste rechter (bij de Centrale Raad van Beroep). Mevrouw D. kon achteraf nog goed een administratie maken en hiermee aannemelijk maken dat het slechts om 10 uur in de maand ging. Dat betekende uiteindelijk een veel lagere terugvordering. Daarbij speelde een grote rol dat de rechtbank de inkomsten redelijkerwijs kon schatten. Uiteindelijk is er een schikking getroffen.

De zaak was niet nodig geweest als mevrouw D. direct alles had doorgegeven aan de gemeente.

Tip: Houd altijd een administratie bij als je op geld waardeerbare activiteiten verricht en geef dit door aan de gemeente. Vraag liefst van tevoren schriftelijk toestemming; dan weet je waar je aan toe bent! Zo kun je bewijzen dat je niet de inlichtingenverplichting geschonden hebt.

Heeft u vragen: ga dan naar onze contactpagina.