Maatregel ten onrechte hoog opgelegd; dit komt nog wel eens voor. Lees hier een praktijkgeval.

Legal2people wint bezwaar tegen 100% maatregel bijstand

In een zaak bij de rechtbank Rotterdam is Legal2People erin geslaagd een maatregel van 100% terug te brengen naar 30%. Volgens de rechter was de maatregel ten onrechte hoog opgelegd.

In deze zaak heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de omstandigheden van de bijstandsgerechtigde en met het opleggen van een maatregel een te hoge straf heeft opgelegd. Een maatregel mag geen bestraffend karakter hebben maar dient opgelegd te worden om gedrag te corrigeren. De rechtbank vond in dit geval wel dat de klant enigszins verwijtbaar had gehandeld. Maar hij vond een maatregel van 100% te hoog.

In veel gevallen wordt er te snel een maatregel van 100% opgelegd en is het maken van bezwaar dus verstandig.

Hoe zit dat juridisch?

Wat mag een gemeente doen

Als u een bijstandsuitkering krijgt, gelden bepaalde regels. Houdt u zich hier niet aan? Dan kan de gemeente uw uitkering stoppen of verlagen. Een van de regels is het voldoen aan de arbeidsverplichtingen. Maar ook in andere gevallen kan de gemeente een maatregel opleggen. Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin u verkeert. Dus alle aspecten dienen door de gemeente te worden meegewogen voordat een maatregel wordt opgelegd.

Verzoek tot herziening

Als u heeft laten zien dat u zich vanaf de datum van het opleggen van de maatregel heeft gehouden aan de regels dan kan de gemeente de maatregel herzien. U kunt dan een verzoek indienen bij de gemeente. Legal2People doet dat tegelijkertijd met het maken van bezwaar.

Tijdig bezwaarschrift indienen

Heeft u een besluit met een maatregel dan heeft u zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze zes weken is een fatale termijn en het is erg belangrijk dat u zich aan die zes weken houdt. Want als de termijn voorbij is kan Legal2People voor u geen bezwaarschrift meer indienen en staat het besluit (in rechte) vast.

Voorlopige voorziening

Als u door de maatregel in betalingsproblemen komt en bijvoorbeeld de huur niet meer kan betalen is het mogelijk de rechter te vragen om met spoed naar uw zaak te kijken. Legal2People dient dan voor u een dergelijk verzoek bij de rechtbank voor u in. Dat kan soms bij een maatregel van 100% en zeker bij een maatregel langer dan een maand. 

Hulp geboden

Bent u van mening dat de gemeente bij u een maatregel ten onrechte hoog opgelegd heeft, neemt dan vrijblijvend contact op met Legal2People om uw zaak te bespreken. Of stuur uw toelichting en besluiten samen met uw contactgegevens naar info@Legal2People.nl.

Jurist: mevrouw mr.L.Orie en Advocaat: de heer mr.M.L.M. Klinkhamer