Niet op tijd indienen van stukken lijkt een van de meer duidelijkere regels welke tot een afwijzing van een bijstandsuitkering kan leiden.

Maar wat is volgens de gemeente niet op tijd indienen?

In het volgende geval werd bij onze client haar aanvraag om een  bijstandsuitkering buiten behandeling gesteld vanwege het niet op tijd indienen. Dit terwijl zij vóór de gestelde datum de gevraagde bewijsstukken had ingeleverd.

Op 10 maart 2018 heeft mevrouw Bouwmans een aanvraag gedaan voor een bijstands uitkering conform de Participatiewet. Naar aanleiding van deze aanvraag is er een verzoek aan mevrouw Bouwmans gedaan om aanvullende stukken in te leveren. Er is onder andere gevraagd naar de bankafschriften van de ABN AMRO vanaf 1 januari 2018. Deze moest mevrouw Bouwmans vóór 7 april 2018 inleveren. Dit heeft zij 31 maart 2018 gedaan aan de balie van het gemeentehuis. Ze heeft hiervan netjes een afgiftebewijs meekregen.

Echter door de gemeente wordt aan de balie niet gekeken naar de inhoud (juistheid) van de geleverde stukken.

Vanwege niet op tijd indienen of aanleveren van onjuiste bankgegevens werd de aanvraag per direct buiten behandeling gesteld door de gemeente.

Onze reactie en actie in deze

Eind april 2018 meldt mevrouw Bouwmans zich bij Legal2People en namens haar hebben wij een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente tegen de buiten behandelingstelling van de aanvraag om bijstandsuitkering

Hierbij heeft Legal2People zich beroept op een uitspraak van Centrale Raad van Beroep: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:639. In deze uitspraak wordt het volgende beoordeeld:

De Raad is thans van oordeel dat in een geval als het onderhavige, waarin de betrokkene in reactie op een verzoek om nader vermelde gegevens te verstrekken stukken inlevert bij de balie van het gemeentehuis en vervolgens een afgiftebewijs of ontvangstbevestiging ontvangt zonder dat direct wordt gecontroleerd welke stukken precies zijn ingeleverd, aan het afgiftebewijs of de ontvangstbevestiging in beginsel het vermoeden kan worden ontleend dat alle opgevraagde gegevens volledig zijn verstrekt.

Het behaalde resultaat

Op basis van deze uitspraak is het bezwaarschrift welke Legal2People ingediend heeft namens mevrouw Boumans gegrond verklaard. Dat betekent dat mevrouw Boumans in het gelijk is gesteld en de aanvraag om bijstandsuitkering opnieuw in behandeling genomen dient te worden door de gemeente. Mevrouw Boumans heeft een nieuwe hersteltermijn gekregen waarin de nog ontbrekende stukken gevraagd werden. Per omgaande heeft mevrouw Boumans de stukken geleverd waarna het recht op bijstand vastgesteld kon worden. Mevrouw Boumans heeft inmiddels met terugwerkende kracht vanaf de aanvraagdatum de uitkering mogen ontvangen van de gemeente.

Een geslaagde bezwaarprocedure van mevrouw Boumans.