Overleven met giften of bijstandsuitkering

Aanvraag bijstand 

Mevrouw de V. meldde zich bij de gemeente voor een bijstandsuitkering.

Na lang aarzelen had ze besloten toch een bijstandsuitkering aan te vragen. Tot die tijd had ze gekozen om te overleven met giften van derden om zo geen bijstandsuitkering aan te vragen.

Na afwijzing van haar UWV-uitkering had ze dus maandenlang  “overleefd” met de toeslagen van de belastingdienst en af en toe boodschappen van haar ouders.

Ook had mevrouw de V. nog wel een grote voorraadkast en kreeg ze ook wel eens wat van een buurvrouw. Uiteindelijk kwam ze bij de voedselbank terecht en deed ze een aanvraag voor bijstand bij de gemeente omdat overleven met giften niet meer mogelijk was.

Bankafschriften laatste drie maanden

Toen ze de aanvraag deed moest ze alle bankafschriften van de laatste drie maanden inleveren. Dat mag de gemeente doen om te kijken of er bijzonderheden zijn met name qua inkomsten. De uitgaves mag men namelijk weglakken.

Mevrouw de V, had echter de laatste maanden weinig aan boodschappen uitgegeven simpelweg omdat ze dit niet kon. Verder had ze ook wat gekregen aan boodschappen van familie en vrienden.

Afwijzing uitkering 

Haar verklaring vond de gemeente echter niet voldoende. Men wees de uitkering af omdat zij niet met voldoende bewijzen kon komen hoe zij de afgelopen periode in haar levensonderhoud had voorzien. Als aanvrager moet je dat namelijk bewijzen en mevrouw de V. had niet genoeg bewijzen hoeveel en wat ze precies had ontvangen. De gemeente vermoedt dan al gauw een onbekende inkomstenbron als bijv. zwart geld.

Sommige burgers krijgen dus zelfs een afwijzing op hun aanvraag om bijstand omdat ze een tijdje onderhouden zijn door familie/vrienden of geleefd hebben van hun spaargeld. Vaak weten ze dit niet goed uit te leggen en raken daardoor in de problemen. En dat is natuurlijk heel zuur want vanuit een goede intentie is er gekozen om te overleven met giften en juist (nog) geen aanspraak te maken op bijstand en deze keuze lijkt ze nu tegen te werken.

Soms moeten aanvragers ook zóveel informatie aanleveren dat ze daardoor afhaken. Maar hiermee is het probleem natuurlijk niet weg en hebben ze na een poosje nog steeds geen geld om in hun levensonderhoud te voorzien en komen ze terug bij de gemeente.  

Bezwaarschrift

Mevrouw de V. kwam uiteindelijk bij ons terecht en Legal2People heeft toen bezwaar gemaakt tegen de afwijzing. Tevens heeft Legal2People de gemeente benaderd om snel een gesprek hierover te krijgen omdat dit natuurlijk nooit de bedoeling is geweest van de wet Werk en Bijstand. 

Uiteraard dient elke aanvrager openheid van zaken te geven maar natuurlijk kon mevrouw de V. niet meer op de cent nauwkeurig aangeven hoeveel ze van haar ouders en vrienden had gehad.

Het is een probleem wat we vaak tegenkomen bij Legal2People.

Tip 

Probeer dus altijd goed duidelijk bij te houden wat u ontvangt van vrienden en familie voordat u bijstand aanvraagt. Ook tijdens de bijstand moet u dat doen maar u moet wel beseffen dat alle inkomsten (ook leningen!) als inkomen worden gezien.

Heeft u ook problemen met de bijstand?

Neemt u dan vrijblijvend contact met Legal2People op om uw zaak te bespreken of mail naar info@Legal2People.nl