Boete naar draagkracht; de boetes zijn verlaagd en in dit artikel geven wij u meer uitleg hierover.

Waarom wordt u een boete opgelegd

Een boete in de bijstand wordt opgelegd als u de inlichtingenplicht heeft geschonden.

Veel klanten in de bijstand zijn zich vaak niet bewust dat ze iets fout doen, enerzijds door onwetendheid en anderzijds door slechte voorlichting van de kant van de gemeente. Het gevolg is dat men naast een terugbetaling van bijstand ook nog een boete krijgt opgelegd.

Boete naar draagkracht

Bij het opleggen van een boete dient de gemeente te kijken naar de mate van verwijtbaarheid en u persoonlijke omstandigheden maar ook naar uw draagkracht. Bij een gewone verwijtbaarheid moet u de boete in een jaar kunnen aflossen uitgaande van uw aflossingscapaciteit. Die lag vroeger meestal op ongeveer 10 % van de bijstandsnorm. Maar daar is verandering in gekomen.

Nieuwe uitspraak hoogste rechter

De hoogste rechter in Nederland op het gebied van sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep, heeft in een uitspraak besloten om al per 4 augustus 2020 de beslagvrije voet van 95% vast te stellen bij de berekening van de draagkracht bij boetes in de bijstand. Dit is vooruitlopend op een nieuw wetsvoorstel. Dit betekent dat men maar 5 % van een bijstandsuitkering mag rekenen als aflossingscapaciteit (zie uitspraak zaaknummer 17-6077 PW)

Gevolgen voor de boetes

Vanaf 4 augustus 2020 zullen gemeente dus in hun nieuwe besluiten en ook bij lopende bezwaarschriften dit moeten toepassen. Ook de rechter zal dat in beroep moeten doen.

Gemeenten zijn dus niet verplicht om lopende boetes zelfstandig te wijzigen maar klanten in de bijstand die een boete opgelegd hebben gekregen kunnen wel een zogenaamd herzieningsverzoek indienen wat kansrijk is.  De boete kan dan alsnog worden verlaagd.

Tip

Heeft u in het verleden een boete gehad van de gemeente waarvan u vindt dat het geen boete naar draagkracht betreft, dan kunt u alsnog een verzoek doen om deze te verlagen. U kunt contact met ons opnemen voor gratis advies hierover.

Heeft u op dit moment een boete onderzoek lopen dan kunt u ook vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ga hiervoor naar onze contactpagina.