Bijstand in Corona tijd. Wat is er allemaal mogelijk in deze bare tijden wanneer u nu uw baan verliest

Geen inkomen?

Bent u sinds kort geleden werkloos geworden en krijgt u geen WW uitkering? Of bent u zelfstandige en heeft u helemaal geen inkomen door de gevolgen van het coronavirus? dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering en kunt u mogelijk alsnog een inkomen ontvangen voor uw levensonderhoud. 

Omdat met name ZZP-ers en ander kleine zelfstandigen in deze tijd in de problemen kunnen komen is er door de overheid een speciale regeling in het leven geroepen. Dus ook voor hen is er bijstand in Corona tijd mogelijk.

Zelfstandig ondernemers en bijstand

Er is een nieuwe regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. Deze wordt uitgevoerd door gemeenten en lijkt op de bestaande regeling ‘Besluit bijstand voor zelfstandigen’ (Bbz).

Vanuit de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (TOZO, soms ook TORZO genoemd) kunnen zelfstandig ondernemers twee vormen van ondersteuning krijgen:

  • Maximaal drie maanden inkomensondersteuning (bijstand) tot aan het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal als je acuut problemen hebt met je zakelijke kosten.

Een belangrijk verschil met de bestaande Bbz is dat het inkomen van de partner en het vermogen niet meetellen bij de voorwaarden.

De hoogte van je uitkering is wél afhankelijk van je omzet in de maanden waarvoor je die aanvraagt en je huishoudsituatie (woon je samen of alleen). De maximale uitkering is €1.050,- netto per maand. Is je partner ook zzp'er? Dan krijgen jullie samen maximaal €1.500,-. Je kunt dit aanvragen via je gemeente.

Waarom toch geen recht op de bijstand?

Het kan zijn dat u wel aan alle voorwaarden voldoet om een bijstandsuitkering te krijgen, maar je in sommige gevallen toch weer niet voldoet aan alle eisen van de gemeente: wanneer er bijv. onvoldoende bewijsstukken zijn overgeleverd, In de praktijk merken we dat  gemeente ook in deze tijd vaak nog steeds op grond van onvoldoende informatie de uitkering afwijst. Dit kan grote gevolgen hebben voor het wel of niet krijgen van een bijstand in corona tijd.

Hulp nodig?

Heeft u een besluit ontvangen van de gemeente betreffende de afwijzing van de uitkering en bent u het er niet mee eens? Aarzel niet om contact op te nemen met ons. Als u binnen 6 weken na datum van het maatregel of besluit actie onderneemt kunt u nog bezwaar hiertegen maken.

Dus heeft u vragen? Bel of mail ons dan gerust voor gratis advies.

070-8915444 of mail naar info@Legal2People.nl