Op grond van artikel 31 lid 2 onderdeel n Participatiewet heeft u recht op een inkomstenvrijlating. Deze vrijlating wordt toegepast mits het werk naar het oordeel van het college bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. Doel van de inkomstenvrijlating is om mensen met een uitkering te stimuleren een gehele of gedeeltelijke baan te accepteren.

Let op de vrijlating is niet van toepassing op jongeren tot 27 jaar. Dit is in de wet uitgesloten.

Voor de algemene inkomstenvrijlating van artikel 31 lid 2 onderdeel n Participatiewet geldt dat in een periode van maximaal 6 maanden worden vrijgelaten.

De inkomsten worden vrijgelaten tot 25%, met een maximum van € 199,00 per maand.  Let op vanaf 1 april 2016 hoeft u uw inkomstenvrijlating niet langer zes aaneengesloten maanden te laten toepassen. U kunt dus zelf kiezen welke maanden de gemeente de vrijlating moet toepassen. Geef dat aan bij de gemeente.

De gemeente heeft 8 weken de tijd om op uw aanvraag te beslissen. Mocht de gemeente niet binnen 8 weken beslissen of negatief beslissen dan kunt u contact met ons opnemen.

Voor het aanvragen van de vrijlating kunt u gebruik maken van de voorbeeld brief welke u hier kunt vinden.