De gemeente krijgt de mogelijkheid om een individuele studietoeslag te verstrekken. Voor iedereen is een diploma een goede toegang tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidshandicap geldt dit misschien wel nog sterker. Werkgevers zijn vaak huiverig om deze groep in dienst te nemen. Een afgeronde studie kan werkgevers over de drempel helpen, omdat het aantoont wat iemand in zijn mars heeft.

Om deze groep studenten toch te stimuleren om een diploma te halen, is de individuele studietoeslag in de Participatiewet opgenomen. De student maakt aanspraak op de individuele toeslag als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

Hij is 18 jaar of ouder.
Hij heeft recht op studiefinanciering op grond van de WSF of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 WTOS.
Hij heeft geen in aanmerking te nemen vermogen (daarbij gelden de vermogensgrenzen zoals die voor de bijstand gelden).
Er is vastgesteld dat hij niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. Dat kan het gevolg zin van een verminderde loonwaarde of van een medische urenbeperking.
De hoogte van de individuele studietoeslag en de frequentie van betaling is vastgelegd in een verordening.

Vraagt u dus na bij de gemeente wat uw mogelijkheden zijn.