Huurachterstand en bijstand

De zaak die zich bij ons aandeed:

Mevrouw B. had na jarenlang gewerkt te hebben een bijstandsuitkering nodig en had met het aanvragen daarvan eigenlijk te lang gewacht. Ze was volledig ingeteerd op haar spaargeld. Bovendien was haar administratie een puinhoop geworden. 

Inmiddels had ze huurachterstand en bijstand nodig. Dit laatste dringend want de achterstand van de huur was inmiddels opgelopen tot twee maanden. Een ernstige situatie dus.

Afwijzing bijstand na huisbezoek

De gemeente wees haar uitkering af vanwege het feit dat er onduidelijkheid was over haar woonsituatie. Er was een huisbezoek geweest waarbij een vriend aanwezig was en deze wilde liever geen verklaring afleggen. De gemeente vermoedde dat er werd samengewoond maar volgens mevrouw B. ging het slechts om een goede vriend die wel eens op bezoek kwam maar zeker niet bleef slapen. Het energieverbruik dat de gemeente mag controleren wees echter op een tweepersoonshuishouden en bij observaties was de man een keer in de ochtend gesignaleerd. Kortom de gemeente wees de uitkering af.

Oneens met besluit tot afwijzing bijstand

Mevrouw B. was overtuigd van haar gelijk en meende dat zij niet samenwoonde. Ze had bezwaar gemaakt tegen de afwijzing bijstand, en nieuwe aanvraag ingediend, maar dat zou nog wel 8 weken duren. Daar kon ze niet op wachten.

Spoedvoorziening bij de rechtbank

Zij belde ons kantoor met de vraag wat we konden doen. Na een gratis intakegesprek en na bestudering van de stukken hebben we besloten een spoedverzoek bij de rechtbank in te dienen, omdat er een spoedeisend belang was.

Een verzoek aan de rechter kan alleen worden gedaan als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt en als er sprake is van een spoedeisende situatie. 

Aan het einde van de zitting kan de rechter direct mondeling uitspraak doen of besluiten zo snel mogelijk schriftelijk uitspraak te doen. De rechter kan verschillende uitspraken doen: de rechter kan de voorziening geheel of gedeeltelijk toewijzen of afwijzen. Daarmee geeft hij een voorlopig oordeel over de zaak. Er loopt immers nog een bodemprocedure. Als u gelijk krijgt wordt er dan bepaald dat u voorlopig geld krijgt van de gemeente als voorschot.

De uitspraak in deze zaak?

In dit geval heeft de gemeente na het indienen van het verzoek van de rechtbank toch besloten de uitkering toe te kennen, zodat de procedure niet eens meer nodig was. Mevrouw B. kreeg gelukkig gewoon een uitkering.

Huurachterstand en bijstand lijken onlosmakelijk verbonden met elkaar. Want als er niet tijdig een bijstandsuitkering wordt ontvangen zal er onherroepelijk achterstand ontstaan in de betaling van de huur.

Heeft u ook een probleem met de gemeente neem dan direct contact met ons op !