Korten van fictief, geschat inkomen in bijstand niet toegestaan

Mevrouw de K. belde ons met het volgende probleem:

Haar uitkering was deze maand zo laag, dat zij haar vaste lasten niet meer kon betalen. Ze had weliswaar  parttime werk gevonden maar nog geen uitbetaling van het salaris ontvangen.

De gemeente was vast begonnen met het inkomen te schatten en dit zogenaamd fictief te korten op haar bijstandsuitkering. Hierdoor kwam zij in de problemen met de betaling van haar vaste lasten.

Schatten inkomsten in strijd met de wet

Het korten van fictief, geschat inkomen is echter  in strijd me de wet. Het argument van de gemeente dat zij hiermee een terugvordering voorkomen is onterecht. De gemeente mag de ontvangen inkomsten gewoon de volgende maand verrekenen.  Het is de gemeente dan ook niet toegestaan om zomaar te gaan korten en ze moet dus de loonstrook afwachten.

Wij hebben namens mevrouw de K. een bezwaarschrift ingediend en gesteld dat door korting van dit fictieve inkomen zij onder de voor haar geldende bijstandsnorm uitkomt.  Wij verzochten de gemeente  direct te stoppen met het verrekenen van het fictieve inkomsten.

De gemeente pakte dit helaas niet snel op en de maand erop gebeurde hetzelfde. Uiteindelijk is het ons wel gelukt de juiste bedragen gekort te krijgen.

Juridische grondslag verbod op korten van fictief, geschat inkomen

In dit kader wordt verwezen naar de uitspraak van Centrale Raad van Beroep ECLI:NL:CRVB:2016:2272. Vooraf schatten van inkomsten en dan verrekenen van daadwerkelijk genoten inkomsten is in strijd met verrekeningsbevoegdheid college o.g.v. art. 58, lid 4 Participatiewet. 

Bezwaar maken tegen uitkeringsspecificatie is mogelijk

Het maken van bezwaar tegen een onjuiste betaling van de bijstand is mogelijk op grond van de Participatiewet.

Hulp bij problemen met de gemeente inzake korten inkomsten

Heeft  u ook een geschat inkomen op uw bijstandsuitkering en komt u hierdoor in de problemen ? Neem dan contact met ons op.