Verwijtbaar werkloos?

In ons volgende artikel gaan we in op wat verwijtbaar werkloos nou precies inhoudt.

Geen recht op uitkering na verliezen baan

Meneer Bernard komt op het spreekuur van Legal2People met het volgende probleem: Meneer Bernard werkte bij een bedrijf dat pakketjes rondbrengt en is zijn baan verloren. Hij heeft een besluit ontvangen van het UWV dat hij geen recht heeft op een Werkeloosheidsuitkering (WW-uitkering).

Reden volgens UWV van het niet betaalbaar stellen van de uitkering

Na bestudering van het besluit komt Legal2People tot de conclusie dat meneer Bernard wél recht heeft op een WW-uitkering, maar dat het UWV de uitkering niet betaalbaar zal stellen.

De reden hiervoor is dat meneer Bernard volgens het UWV en zijn werkgever door zijn eigen schuld werkloos is geworden. De werkgever heeft verteld dat hij er met de pet naar heeft gegooid, te laat kwam en de pakketjes niet goed en op tijd bezorgde.

Meneer Bernard had volgens het UWV kunnen weten dat dit gedrag een reden is voor ontslag. Volgens het UWV is meneer Bernard dus verwijtbaar werkloos en bestaat er geen recht op WW-uitkering.

Standpunt van meneer Bernard

Meneer Bernard is van mening dat hij niet verwijtbaar werkloos is omdat in de buurt waar hij altijd bezorgde hele vervelende bewoners zijn. Zodra meneer Bernard een beetje te laat bij de deur kwam met het pakket werd er meteen een klacht ingediend. Volgens meneer Bernard is hij niet de enige bezorger die klachten kreeg uit deze buurt. Meerdere bezorgers kregen klachten van ontevreden klanten en dit heeft ook niet geleid tot verwijtbare werkloosheid.

Wederzijds goedvinden

Ook is meneer Bernard van mening dat hij wel zijn best heeft gedaan om zijn baan te behouden. Het ontslag heeft immers plaatsgevonden met wederzijdse goedvinden zodat meneer Bernard van mening is dat hij niet verwijtbaar werkloos is geworden. Daarnaast is dit zijn eerste baan als (post) bezorger. Dergelijke werkzaamheden heeft hij nooit eerder gedaan. Meneer Bernard verklaart ook dat hij overuren heeft gemaakt. Maar hij kreeg zijn overuren niet juist uitbetaald, althans niet wat hij had afgesproken met zijn werkgever.

Wat betekent verwijtbaar werkloosheid nu precies?

Het gaat dan om gedragingen die ertoe leiden dat het arbeidscontract wordt beëindigd of niet verlengd en het werk dus niet kan worden behouden. Als men bijvoorbeeld gestolen heeft of men heeft collega's/leidinggevenden bedreigd dan is dat wel heel duidelijk. Maar er kunnen ook minder duidelijke gedragingen zijn zoals in het geval van de heer Bernard. In dit soort gevallen zal de werkgever het arbeidscontract (direct) kunnen opzeggen of niet verlengen. En dat kan gevolgen hebben voor uw WW-uitkering.

Een algemene discussie over uw functioneren zal in het algemeen geen verwijtbare werkloosheid opleveren. Als je zelf ontslag neemt zonder een zwaarwichtige reden zal dit ook leiden tot verwijtbaar werkloosheid.

Bezwaarschrift Legal2People en het resultaat

Namens de heer Bernard heeft Legal2People een bezwaarschrift ingediend binnen zes weken nadat het besluit genomen is bij het UWV. Vervolgens is er een hoorzitting geweest bij de UWV waar meneer Bernard en zijn advocaat van Legal2People aanwezig waren. Hierbij zijn de argumenten van meneer Bernard besproken. Ook heeft de advocaat juridische argumenten aangevoerd. Het UWV heeft aangegeven een aanvullend onderzoek te starten naar de omstandigheden van het ontslag bij zijn voormalige werkgever. Uit nader onderzoek blijkt dat het ontslag niet geheel aan meneer Bernard te wijten is. Het UWV heeft vervolgens de heer Bernard het voordeel van de twijfel gegeven en alsnog de WW-uitkering toegekend.

Tip

Mocht u geen WW uitkering krijgen van het UWV en bent u het er niet mee eens maak dan via Legal2People bezwaar. Belt of mailt u ons om uw zaak te bespreken. Let wel op dat het besluit niet ouder mag zijn dan 6 weken.